fbpx Skip to main content

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ДО КРАЙ настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт/онлайн магазин.

С всяко Ваше действие, представляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлаганите в него стоки или услуги, Вие потвърждавате съгласието си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия. Вследствие, на което възникналите между Вас и „Боди Бласт“ ЕООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта/онлайн магазина.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт/Онлайн магазин.

Общи условия

„Боди Бласт“ ЕООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 204568080 .

Електронен адрес за кореспонденция: info@bodyblastwear.com.

Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.

 

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на сайта/онлайн магазина лица, следва да се обръщат за съдействие на предоставения електронен адрес за кореспонденция или телефон за контакт.
Чрез настоящият сайт дружеството осъществява предлагане и продажба на спортни стоки и аксесоари.

 

Боди Бласт ЕООД не носи отговорност за щети, причинени от пропуски или неспазване на препоръките, описани в този сайт.

Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на „Боди Бласт“ ЕООД. „Боди Бласт“ ЕООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

Авторски права

Нито една част от изложения материал в сайта на „Боди Бласт“ ЕООД не може да се възпроизвежда или обработва, съхранява или разпространява без съгласието на „Боди Бласт“ ЕООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. „Боди Бласт“ ООД забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.

Защита на личните данни

Като клиент Вие получавате пълна защита на личната Ви информация в базата данни на „Боди Бласт“ ЕООД. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашиата поръчка от сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът изрично изисква това.

Търговска марка и авторски права

Съдържанието на сайта/онлайн магазина е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

Регистрация

Онлайн магазинът на „Боди Бласт“ ЕООД дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.
Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие  при извършване на покупка

При извършването на покупка от настоящия сайт Потребителят извършва своето електронно изявление/съгласие по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

При потвърждаването на поръчка клиента декларира своето СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПОКУПКИ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИН Боди Бласт /www.bodyblastwear.com/ С ДОСТАВЧИК НА УСЛУГАТА „Боди Бласт“ EООД, Потребителят дава съгласието си за обработка на предоставените от него лични данни за нуждите на сайта/онлайн магазина.

Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от „Боди Бласт“ EООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки, както и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с направената от тях поръчка. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.
Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на info@bodyblastwear.com.

„Боди Бласт“ EООД събира следната информация за потребителите:

Лична информация за потребителите: име, адрес за доставка, телефон за контакт, електронна поща.
Информация за търговците и юридическите лица – нетърговци: фирма, седалище, адрес за доставка, ЕИК/ БУЛСТАТ, телефон за контакт, електронна поща.

 

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми „Боди Бласт“ EООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
„Боди Бласт“ EООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране.
Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. „Боди Бласт“ ООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради невярна информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ

Онлайн магазинът на „Боди Бласт“ EООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.
При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

„Боди Бласт“ EООД не изпълнява поръчки с наложен платеж извън територията на България.

Начини на плащане:

Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва чрез куриера, при доставката.

Начин, срок и цена на доставка

„Боди Бласт“ ЕООД осигурява доставка на закупените продукти като използва услугите на куриерска фирма Speedy. Получаването на закупените продукти може да се осъществи от предварително посочен офис на Speedy във Вашия град или на адрес на клиента.

 

Цени за доставка до посочен офис на Спиди – 4 лв.

Цени за доставка до адрес на клиента – 6 лв.

 

 

Срокове за доставка:

Срокът на доставка е в рамките от 2 до 5 работни дни.
Населени места в България с график на обслужване: Моля проверете графика на обслужване за вашето населено място в страницата на Speedy.

 

Право на потребителите по ЗЗП за отказ от договора. Условия за упражняване:

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя – чрез писмено потвърждение за това на info@bodyblastwear.com.
Потребителят има право да провери съдържанието на поръчката си, преди да я приеме от куриерската фирма.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да ни изпрати или предаде стоките обратно, без забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е закупил заявените продукти. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или ни предаде стоките обратно, преди изтичането на 14-дневния срок.
В този случай, Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от стандартната доставка, предлагана от търговеца.

Адрес за връщане на продукти:

За да упражни правото си на отказ, Потребителят попълва и изпраща по електронен път, чрез интернет страницата ни, стандартния формуляр за отказ, или друго писмено изявление, което може да изпрати на info@bodyblastwear.com, след което ще получи пълната информация за начина за връщане на продуктите.
Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения по – горе срок.
В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, така че да не се намалява стойността й, причинено от изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто й функциониране.
При неизпълнение на тези условия, „Боди Бласт“ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.
В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, „Боди Бласт“ЕООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневен срок, чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

 

Разглеждане на жалби

На електронен адрес info@bodyblastwear.com, можете да подавате жалби против работата ни, да правите изявления, във връзка с направените от Вас поръчки, да подавате оплаквания относно работата на конкретни наши служители, както и да правите препоръки, с цел подобряване на обслужването.

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

Информация относно „бисквитките“ за потребителите:
Използваме „бисквитки“, за да подобрим използването на сайта от нашите посетители.

Бисквитките са малки файлове, съставени от поредица букви и цифри, поставени на Вашето устройство от сървърите на уеб страницата. Те позволяват на собственика на уебсайта да ви различи от други потребители на уебсайта. Бисквитките не могат да се изпълняват като код или да се използват като преносител на вируси и не могат да ни позволят да получим достъп до Вашия харддиск. Ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.

Информацията, генерирана чрез бисквитки на сайта, може да бъде използвана за различни цели и могат да се окачествят като абсолютно необходими. Например, за да се движите из сайта и да използвате неговите функционалности, като посещаване на защитени зони на уебсайта или да добавяте продукти във вашата количка.

С цел подобряване на производителността тези бисквитки събират информация за това как потребителите използват уебсайта, например кои страници потребителите посещават най-често и дали те получават съобщения за грешка. Тези бисквитки се използват, за да подобрят работата на сайта в други бъдещи версии.

За подобряване на функционалността бисквитките позволяват на уебсайта да запомни изборите, които правите като например име на потребител, език или регион, в който сте и предоставят подобрено персонализирано посещение на уебсайта.

Относно таргетиране или реклама тези бисквитки се използват, за да Ви покажат най-подходящото съдържание относно Вашите интереси.